בלוג

מסמכים בקשר להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

אשור מהמעביד  

 1. טופסי 106 כולל בגין בת הזוג
 2. לפורש/ת מעבודה העתק מטופס 161 בדבר מענק פרישה מעבודה (פיצויים).

אשור על הכנסות אחרות  שכר סופרים, מרצים, שכר דירקטורים או אומנים  

 • טופסי  837 / 857  בגין הכנסות מהמשלמים
 • שור על הכנסות מפנסיה /קיצבה

אשורים מהבנקים –טופסי 867

 1. אישורים על קבלת ריבית מתוכניות חיסכון או מפיקדונות  מהבנקים
 2. אישורים על קבלת דיבידנד, ריבית,מניירות ערך  סחירים בבורסה
 3. אישורים על  רווחים או הפסדים- רווח הון--  מני"ע סחירים –

אשורים מביטוח לאומי –ניתן להנפיק מאתר האינטרנט של ביטוח לאומי

 1. שור על תשלום דמי ביטוח לאומי
 2. ישורים על דמי אבטלה,
 3. ישור מהמוסד לביטוח לאומי על דמי לידה או שמירת היריון
 4. גמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. מי פגיעה בעבודה

אשורים מקופות גמל או מחברות ביטוח מנהלים

 • אישורים על כל התשלומים לקופות גמל ולביטוח חיים.
 • אשור על תשלום לקרן השתלמות
 • אשור על תשלום ביטוח בפני אובדן כושר עבודה

אשורים רפואיים

 • אישורים בגין בני משפחה נטולי יכולת.-  טופס 127   חתום ע"י רופא מומחה בתחום המחלה
 • אישורי נכות  -  אישורים ממשרד הביטחון, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי (לפי המקרה), או אישור פקיד השומה שניתן לך בעבר
 • אשורים על תקופת הנכות
 • טופס 127 חתום ע"י רופא מומחה בתחום המחלה  בגין הוצאות החזקה במוסד עבור  "  בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, עיוורים או בלתי שפויים, או ילד משותק, עיוור או מפגר."

אשורים אחרים

 • לחייל/ת משוחרר/ת (לרבות שירות לאומי)- תאריך שחרור.
 • לעולה חדש  - אשור על תאריך עלייה.
 • אשור על  תשלום דמי מזונות מבית המשפט או ממקור אחר
 • אשור על הזכאות  (או על  קבלת ) לתאר אקדמאי/לימודי הוראה
  • העתק מההצהרה למעביד - טופס 119-  לטופס 101.
 • קבלות מקוריות על תרומות למוסדות מוכרים למס הכנסה
 • אשורים מתאימים על תשלומים  להנצחת זכרו  של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.
  • בן משפחה לזיכוי זה: בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס.
 • אשור על  מקום המגורים לצורך קבלת הנחה לאנשי כוחות הביטחון
  • לתושב /ת יישוב ספר/אזור פיתוח – אישור מהרשות המקומית על תקופת המגורים – טופס 1312 א'.
 • אשור תוספת רמת פעילות א'.  לאנשי כוחות הביטחון

פרטים על הכנסות אחרות –

 • שכר דירה  מעסק
 • שכר דירה למגורים
 • דמי מפתח
 • משיכה שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפדיון
 • הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים :
 • אישור  על ניכוי בגין יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט :
© 2020 שרית ויסמן-עטיה. כל הזכויות שמורות

Search